อายุ 17 ปี ป่วยด้วยโรคหนังแข็ง
ฝันอยากไปถ่ายรูปแนวธรรมชาติ

read more