น้องวิว อายุ 14 ปี
 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 ฝันอยากไปท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 Make A Wish Thailand
  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

” น้องวิว ผู้ฝันอยากไปท่องเที่ยวเมืองสามหมอก “

        น้องวิว อายุ 14 ปี ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้องวิวมีความฝันอยากไปท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ใครๆ ต่างรู้จักในนามเมืองสามหมอกและเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางโค้งเยอะมากที่สุดกว่า 1,864 โค้ง แม้การเดินทางจะยาวไกล แต่น้องวิวก็ไม่หวั่น โดยน้องวิวตั้งใจที่อยากจะไปอำเภอปายเนื่องจากได้ฟังคำบอกเล่ามาจากน้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลว่าที่นี่มีอากาศที่ดี  มีธรรมชาติที่งดงามมีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจำนวนมากอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มากมาย ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมสานฝันให้กับน้องวิวโดยพาน้องวิวและคุณแม่เดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่น้องวิวได้ฝันไว้ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เมื่อเดินทางไปถึง มูลนิธิฯได้พาน้องวิวและคุณแม่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง ปางอุ๋ง หมู่บ้านรักไทย ถ้ำปลา จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำฮูและวัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปายมาช้านาน และสถานที่อื่นๆรอบอำเภอปายแม้แดดจะแรงไปบ้าง ซึ่งน้องวิวไม่สามารถเผชิญต่อแดดได้เป็นระยะเวลานานแต่เธอก็ยังคงมีความสุขกับการเดินเที่ยวตามธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศที่สงบ และอากาศที่ดีร่วมกับคุณแม่ โดยเฉพาะสะพานบุญโขกู้โส่ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวไปในทุ่งนาข้าวโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามเชื่อมไปยังวัดน้องวิวพูดคุผูยกับคุณแม่และทีมงานด้วยความสุขว่าชื่นชอบอากาศที่เย็นสบาย ธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้ อีกทั้งการได้ไหว้พระขอพรที่วัดน้ำฮูซึ่งมีหลวงพ่ออุ่นเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิที่ชาวบ้านเคารพนับถือและวัดพระธาตุแม่เย็นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโลกุตระมหามุนี พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่โดดเด่นอยู่บนภูเขา ก็ได้สร้างกำลังใจที่ดีให้กับน้องวิวและคุณแม่เป็นอย่างมาก

            โดยกิจกรรมสานฝันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งสถานที่พักที่สะดวกสบาย จากโรงแรม B2 Pai Premier Resort ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิจาวลา แชริตี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่พัก ซึ่งใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ทำให้ง่ายต่อการเดินทาง น้องวิวและคุณแม่จึงได้สัมผัสกับธรรมชาติ และบรรยากาศที่ดี มูลนิธิฯ จึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูง

ผู้ให้การสนับสนุน : บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และ โรงแรม B2 Pai Premiere Resort ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิ จาวลา แชริตี้

รูปภาพอื่นๆ

มาช่วยกันเพื่อสานฝันให้น้องผู้ป่วย