ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก


     
  เป้าหมายของมูลนิธิฯ คือ การสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำให้กับเด็กๆ และครอบครัวของพวกเขา โดยการทำให้ความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ซึ่งเรายังต้องการความสนับสนุนจากทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท องค์กร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้แก่เด็กๆ  ทั้งการบริจาคเงิน การระดมทุน การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร และอื่นๆ  ตามที่ท่านสะดวก
        การสนับสนุนของทุกท่านจะช่วยทำให้เด็กๆ อีกหลายชีวิตที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างมีความหวัง มีพลัง และมีความสุข พร้อมทั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย