อาสาสมัคร

ทุกคนสามารถเป็นอาสาสมัครเพื่อเด็กป่วยกับมูลนิธิฯได้ โดยสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัคร 3 รูปแบบดังนี้

1.อาสาร่วมให้การสนับสนุนเช่น การอนุเคราะห์สถานที่ การสนับสนุนอาหารในกิจกรรม เป็นต้น
2.อาสาร่วมมือ เป็นอาสาที่ร่วมมือในการวางแผนการจัดกิจกรรมและช่วยเหลือมูลนิธิในการเตรียมกิจกรรม
3.อาสาร่วมแรง เป็นอาสาสำหรับการร่วมแรงในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

“อยากให้ทุกคนที่มีจิตอาสาได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย เพื่อน้องผู้ป่วยทุกคน”

 

ชื่อจริง* นามสกุล* อีเมล* เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน เมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ -Please Select-MaleFemale ประเภทอาสาสมัคร -Please Select-Events/FieldOfficeFund Raising ช่วงเวลาที่สะดวก -Please Select-Available nowIn a weekIn a month เกี่ยวกับตัวคุณ