น้องที ฝันอยากได้หุ่นยนต์ออพติมัส ไพร์ม และไปเที่ยวสวนสนุก Dream World

น้องที ฝันอยากได้หุ่นยนต์ออพติมัส ไพร์ม และไปเที่ยวสวนสนุก Dream World

อายุ 9 ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจและความดันในปอดสูง
ฝันอยากได้หุ่นยนต์ออพติมัส ไพร์ม และอยากไปเที่ยวสวนสนุก Dream World

READ MORE