น้องเบลล์ ฝันอยากเล่นหิมะ และอยากได้ตุ๊กตาหมีสีชมพู

น้องเบลล์ ฝันอยากเล่นหิมะ และอยากได้ตุ๊กตาหมีสีชมพู

อายุ 5 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งนอกไตหลังไหล่ขวา
ฝันอยากเล่นหิมะและอยากได้ตุ๊กตาหมีสีชมพู

READ MORE